Sveti Emigdije u zagrebačkom Sigetu

Zagreb je pod duhovnom zaštitom i zagovorom Svetog Emigdija, poznatog kao zaštitnika od potresa. Nakon dva velika potresa 2020. godine u Zagrebu i na Banovini, kao i niz manjih potresa u Zagrebu, ali i u Dalmaciji, vjernici su opet otkrili ovog vrlo drevnog svetca iz 4. stojeća i ponovno mu se utekli.

Zaklada Vigilare u lipnju ove godine pokrenula je kampanju “Sveti Emigdije” koja je sadržavala bogatu devetnicu u džepnom formatu, medaljicu izrađenu po modelu medaljica koje su nakon razornog potresa u drugoj polovici 17. stoljeća izrađene i širene Dubrovnikom te obrascem za molitvene nakane.

Oko osam stotina molitvenih nakana prikazano je na Svetoj Misi u čast Svetoga Emigdija koja se u ponedjeljak 9. kolovoza 2021. održala u župnoj crkvi Svetoga Križa u zagrebačkom Sigetu, pod upravom franjevaca. Župnik fra Robert Perišić dao je izraditi novu sliku Svetoga Emigdija koja će biti trajno u crkvi a osim molitvenih nakana, Zaklada Vigilare je posudila prvorazredni relikvijar Sv. Emigdija kao i crkveni barjak s likom sveca, koji su bili nošeni na dvije javne procesije kroz grad Zagreb koji je organizirao Vigilare.

Fra Robert je na početku i na kraju Mise javno zahvalio Zakladi Vigilare na posudbi relikvija i barjaka te na molitvenim nakanama. Nakane će ostati u župi Sv. Križa te će ih franjevci čitati i moliti nad njima. Na kraju Svete Mise župnik je blagoslovio narod s relikvijom Svetoga Emigdija.

Novi dom relikvije Svetoga Emigdija – Siget

Predsjednik Zaklade Vigilare dr. Vice Batarelo i župnik fra Robert dogovorili su da će Vigilare na dulje razdoblje posuditi relikvijar svetoga Emigdija župi Svetoga Križa koji će ondje biti postavljen uz novu sliku svetca za javno štovanje, osim kada će se relikvija koristiti za potrebe procesija i kratkotrajno posuđivati drugim župama.

O tome ćemo svakako prenijeti popratnu vijest.