Zaklada Vigilare je neprofitna organizacija sa sjedištem u Zagrebu, utemeljena u sljedeće svrhe (čl. 6. Statuta):

 1. promocija i obrana kulturne baštine i dostignuća kršćanske civilizacije;
 2. promocija i obrana kršćanskih vrednota, javno ponašanje i moral u društvu i kulturi;
 3. promicanje i obrana prava na život od prirodnog začeća do prirodne smrti;
 4. promicanje i zaštita prava i dostojanstva osoba i zajednica na življenje i izražavanje duhovnih, moralnih, nacionalnih i obiteljskih vrednota i uvjerenja bez diskriminacije, ismijavanja i ponižavanja u javnom životu;
 5. promicanje izvornog bića braka kao zajednice života muškarca i žene i značenja obitelji kao temeljne čestice društva u kojoj se podižu djeca;

Zaklada ostvaruje svoju svrhu u sljedećim ciljevima:

 1. organiziranju predavanja, konferencija, multimedijskih prezentacija, diskusija i izložbi posvećenih kršćanskoj kulturi i civilizaciji;
 2. provodeći dokumentarne, popularne i novinarske aktivnosti povezane s kršćanskom kulturom i civilizacijom, kao i s promicanjem i očuvanjem kršćanskih vrednota, javnom pristojnošću i moralom u društvenom i kulturnom životu;
 3. podupiranju i u akademskom istraživanju o svim aspektima povezanima s ciljevima Zaklade i njezina rada, kao i širenju tih rezultata;
 4. organiziranju programa kulturne razmjene mladih unutar i izvan zemlje, podržavajući popularizaciju dostignuća kršćanske kulture i civilizacije;
 5. promicanju ciljeva i aktivnosti Zaklade kroz moderne masovne i elektroničke medije;
 6. suradnji s domaćim i stranim udrugama, kao i drugim, domaćim ili stranim, organizacijama čiji su ciljevi u suštini bliski ciljevima Zaklade;
 7. pružanje financijske i materijalne podrške domaćim i stranim osobama, točnije zakladama i udrugama koje se bave edukativnim, kulturnim, karitativnim i vjerskim aktivnostima.